Gallery & More
Viktor Chapovalov
Gallery & More Sweden_2018new
Så som jag ser det. banner


Viktor Chapovalov


2016-05-07 till 2016-05-30

Visning och after work: 2016-05-06, kl 16.00 - 20.00


   Viktor Chapovalov,född 1955, fick sin konstnärliga utbildning under fem år vid Högskolan för Design i Petersburg 1976-1981.

 

– Skolan gav mig en säker grund inom de flesta tekniker och konstnärliga uttryck – teckning, målning, komposition, konsthistoria, skulptur med mera, säger han.

Som specialinriktning valde Chapovalovs industridesign. Efter examen arbetade inom detta område och även med grafisk design. I mitten av 80-talet sökte han sig till Gruppen för fria konstnärer, ett konstnärssällskap som ville arbeta fritt och inte följa de statliga riktlinjerna.

Han utvecklade nu sitt surrealistiska och abstrakta måleri. Inspiratörer var 20-talets konstruktivister som Kandinskij, Malevich och arkitekten El Litsky.

1990 blev Chapovalov inbjuden av en samlare i Stockholm att arbeta ett år på uppdrag. De ny politiska vindarna i Ryssland gjorde att han bestämde sig att definitivt flytta till Sverige. Han bor vid den svenska västkusten sedan 1995.

I Sverige har han sedan utvecklat sin speciella minimalistiska stil som han visat vid flera utställningar. Efter 2000 har datorn alltmer blivit ett allt viktigare arbetsredskap. Han tecknar ofta en skiss på papper som han sedan skannar och vidare bearbetar i datorn med olika  effekter som till exempelvarierande slag av filter. Den färdiga skissen blir sedan ett verk i akryl på duk.

Viktor Chapovalov förklarar sitt konstnärliga skapande som följer:

– Jag experimenterar med kompositioner med förenklade abstrakta former och minimala nyanser. Den kreativa processen är en spännande resa och ett försök att fånga tidsandan som fyller mig med stor glädje. Ibland består kompositionerna av tunna och tjocka linjer som korsar mjuka färgfält. Kontrastfärger skapar starka effekter och ger energi. Enkla raka linjer, prickar, oregelbundna geometriska former ställda i relation till ny teknologi och arkitektur skapar spänningsfält. Numera försöker jag, i motsats till tidigare arbeten, att förenkla och minimalisera och jag säker en äkta renhet.


Birgitta Tingdal

Kulturjournalist