Gallery & More
Sergej Jakovlev
Gallery & More Sweden_2018new
Så som jag ser det. banner


Sergej Jakovlev

VISIBLE HUMANNESS


 

   "Vi lever i en värld av konkurrens med varandra. Den starka äter upp den svaga. Det är i alla fall lätt att uppfatta det så. Men vi vill visa på att det finns en motsats till det. Mänsklighet, medmänsklighet. Humanness. Själva existensen av konstnärer visar på att det finns humanism. Konstnären lämnar ut sig själv till omvärlden genom att utöva konst. Man klär av sig för publiken när man visar upp konsten offentligt och sedan står man där avklädd, naken. Man låter konsten tala. Med det visar man sin sårbarhet och mänsklighet. Humanism. Själva konsten blir då naturligt det synliga uttrycket för humanism. A visible humanness. "