Gallery & More
hans johansson
Gallery & More Sweden_2018new
Så som jag ser det. banner


Hans Johansson


målar traditionellt, speciellt naturmotiv, med inspiration av målarna från den svenska målerirenässansen, framför allt Zorn och Liljefors
  "Jag skadades svårt under värnplikten och tog upp måleriet för lite över åtta år sedan, delvis i syfte att förbättra motorik men även ett gammalt intresse från unga år då jag kunde teckna. Min utbildning är klassisk med 5 år från Mästarnas Måleritekniker där färdigheterna från renässansen har vidareförmedlats i obruten linje. Olja är ett svårt medium men under mycket kunnig ledning har det med åren vidgat mina horisonter betydligt för naturen där jag hämtar huvudsaken av mina motiv. Speciellt under långa vandringar i skogarna i Västergötland, med skissblocket i ena handen och kameran över axeln."


- Hans Johansson