Gallery & More
Dimensioner
Gallery & More Sweden_2018new
Så som jag ser det. banner


Välkomna till samlingsutställningen

Dimensioner

där ni får ta del av fem fantastiska konstnärers verk.

Utställningen pågår mellan den 27 oktober – 11 november.

Vernissage lördag 27 oktober kl 13-17!


MÁRTA BALOGH är konstnär och konsthantverkare som driver företaget MB Arts and Crafts. Hon har en bakgrund som socionom i Sverige och med gymnasial konstutbildning från Marosvásárhely, Rumänien. Hon har arbetat som ritare på en designavdelning på ett företag i Csíkszereda. Hon blev invald medlem genom jurybedömda prov i Konsthantverkscentrum och Nordic Textil Art. Márta arbetar med broderade textila bilder som är grafiska. Genom sitt arbete utvecklar hon gamla traditioner som bildbroderi.

Hennes verk är monokroma och stilen är abstrakt symbolistisk.


BOTOND BOKOR är bildkonstnär verksam i Göteborg, med en Master of Fine Arts (2007) i måleri från konstuniversitetet i Budapest, Ungern.

Hans arbeten handlar till största del om konstruerade miljöer, inte tagna direkt ur verkligheten, utan ett uttryck för en begreppsmässig/konceptuell rumslighet. I hans senaste arbeten byter han inte bara teknik, utan också perspektiv.


ATTILA URBÁN arbetar med performativa iscensättningar av individuella och kollektiva minnesbilder. Ögonblick som ifrågasätter vår samtids relation till historia och identitet. Han undersöker genom sitt bildskapande hur förflyttning och exil bryter med tradition och ritualer.


Till utställningen ”Dimensioner” kommer han att vissa några svartvita fotografier med titeln Album: Adriatica/Scandinavia. Bilderna är dubbelexponeringar i panoramaformatet varav den ena filmrutan fotograferats geografiskt vid ”Adriatica” och den andra vid ”Scandinavia”.


Attila Urban, f. 1977 är utbildad vid Bellas Artes, Cuenca, Spanien och vid Konsthögskolan Valand i Göteborg där han tog sin masterexamen i Fri konst år 2006. Han har sedan sin examen varit verksam som konstnär, fotograf och filmare. Han har haft ett flertal utställningar i Sverige och internationellt senast 2017 på Galleri Konstepidemin i Göteborg med separatutställningen ”X /’All is still, still.’/!”.


ROLAND TILAJCSIK är stenskulptör, ungrare född 1975 i Slovakien. Jag studerade vid Konstakademiska Institutet i huvudstaden Bratislava, måleri mellan åren 1993-96

/J. Berger/. År 1996 påbörjade jag mina studier i skulptur /J. Melis/ och avslutade år 1999, inklusive 3 månader vid Konstakademi i Prag /J. Nepras/.


TIBOR CSIKÓS är född 1957 i dåvarande Jugoslavien, nu Serbien. År 1981 diplomerade han som konstnär målare på Konstuniversitet i Budapest. År 1987/88 studerade han konstgrafik hos berömda mästare Joelle Serve och Stanley William Hayter i Paris. Från hösten 2002 är han verksam i Göteborg. Färg, linje, till exempel som arabesk (gestual linje) och texturen är väsentliga delar av hans konstnärskap. År 1992 började han att använda cirkel, som ett viktigast inslag av hans arbete. Tibor målar med alla typer av färg, olja, akryl eller akvarell. Han arbetar ofta som grafiker med viskositetsteknik.