Onejda

ARTISTS

Onejda / ART GALLERY

Konstnärinnan Onejda har i många av sina verk inspirerats av den store Pablo Picasso och

dennes kubanske motsvarighet, Wifredo Lam, som också målade i kubistiskt stil med inslag

av surrealism. Onejda har ett av sina verk med på utställningen "Arte y Cuba".


© Copyright 2012 - 2019 Gallery & More