Onejda

ARTISTS

Onejda / ART GALLERY

Konstnärinnan Onejda har i många av sina verk inspirerats av den store Pablo Picasso och

dennes kubanske motsvarighet, Wifredo Lam, som också målade i kubistiskt stil med inslag

av surrealism. Onejda har ett av sina verk med på utställningen "Arte y Cuba".

 

© Copyright 2012 - 2018 Gallery & More